سلام باتوجه به سوالات مکرر همکاران ودوستان درمورد آدرس سایتهای لرزه نگاری رسمی کشور آدرس این سایتها به شرح زیر می باشد:

مرکز لرزه نگاری کشوری

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران