شيوه نامه و ضوابط ثبت نام انتخاب و اعزام نيروي انساني مورد نياز مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور براي سال تحصيلي 93-92 به بعداعلام شد.

دانلود شیوه نامه اعزام به خارج فرهنگیان